Projektowanie instalacji RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych zgodnych z rozporządzeniem MTBiGM

Zgodnie z nowelizacją rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 listopada 2012 roku każdy budynek wielorodzinny, który uzyskał pozwolenie na budowę po 23 lutym 2013 roku ma obowiązek zostać wyposażony w instalację RTV i SAT.

Instalacja musi zapewnić zbiorowy odbiór cyfrowych programów telewizji naziemnej DVB-T oraz radia FM/DAB, jak również umożliwić zbiorowy odbiór programów telewizji satelitarnej z dwóch pozycji satelitarnych.

W skład instalacji wchodzić ma okablowanie kategorii RG-6 lub wyższej wraz z osprzętem instalacyjnym: rozgałęźnikami, odgałęźnikami oraz wzmacniaczami i multiswitchami, jak również maszt wraz z zestawem antenowym.

Idealnym rozwiązaniem połączenia obu tych instalacji w jedną jest instalacja multiswitchowa, która jednym przewodem koncentrycznym doprowadzać będzie wymienione wyżej sygnały do mieszkaniowej skrzynki teletechnicznej (TSM) zlokalizowanej w okolicy drzwi wejściowych.
Dodatkowo do każdego mieszkania należy doprowadzić drugi przewód koncentryczny na potrzeby dostarczenia sygnału sieci kablowej lub drugiego sygnału telewizji satelitarnej i DVB-T z instalacji multiswitchowej.
W ten sposób, mieszkańcy nie będą skazani tylko i wyłącznie na korzystanie z usług sieci kablowej, ale będą mieli wybór co do źródła sygnału telewizyjnego, od darmowego DVB-T, przez płatne: telewizję satelitarną, kablową oraz IPTV, o ile wszystkie te usługi będą świadczone w danym obiekcie.

Projektowanie instalacji RTV/SAT w budynkach wielorodzinnych
Zaciskanie złącz F kompresyjnych na przewód koncentryczny

Dla budynków wielorodzinnych, projektowanych zgodnie z wymogami rozporządzenia MTBiGM (instalacja ma zapewniać odbiór sygnału satelitarnego z co najmniej dwóch satelitów, a sprzęt instalacyjny wykonany w klasie ekranowania A), firma DIPOL proponuje rozwiązania multiswitchowe serii MR-9xx oraz MV-9xx marki TERRA.

Oferowane rozwiązanie szeroko wykorzystywane jest m.in. na rynkach: brytyjskim, niemieckim, australijskim.
W Polsce, od roku 2004, profesjonalne multiswitche TERRA cieszą się niesłabnącym uznaniem dla potrzeb budowania dużych, zbiorczych instalacji SMATV.
Znakomite wykonanie, stabilność parametrów, bardzo niska awaryjność, sprawiają że multiswitche te można polecić nawet najbardziej wybrednemu klientowi.


Produkty firmy TERRA dedykowane do montażu w zbiorczych instalacjach RTV/SAT, to przede wszystkim sprzęt najwyższej klasy objęty czteroletnią gwarancją. Realizowane przy ich pomocy sieci telewizyjne zapewniają poprawny odbiór sygnału przez długi czas. Do cech wyróżniających multiswitchowy system TERRA zaliczyć można przede wszystkim:

 • sprzęt pozwalający na budowę instalacji o dowolnej liczbie gniazd,
 • odlewane obudowy zapewniające wysoką skuteczność ekranowania – klasa A,
 • wysoką separację wejść oraz wyjść – niskie wartości tego parametru dla urządzeń niższej klasy są najczęstszym źródłem problemów w zbiorczych instalacjach tv satelitarnej,
 • dyskretne przełączniki w miejscu tradycyjnych potencjometrów pozwalające na bardzo precyzyjną regulację poziomu sygnału oraz korekcję charakterystyki tłumienia przewodu; rozwiązanie to zapewnia również wieloletnią stabilność nastawionych parametrów niezależnie od zmian temperatur w miejscu montażu urządzeń,
 • prekorekcja tłumienia przewodu w urządzeniach oraz grupowanie wyjść pod względem poziomu wyjściowego pozwalające na zapewnienie zbliżonego poziomu sygnału na różnie oddalonych gniazdach abonenckich,
 • wbudowany filtr tłumienia sygnału LTE,
 • aktywny tor telewizji naziemnej oraz wejściowy wzmacniacz SAT IF zasilane z centralnego źródła zasilania,
 • maksymalna odległość od multiswitcha do gniazda RTV/SAT umożliwia doprowadzenie sygnału na odległość 80 m,
 • wielotorowe rozgałęźniki zamknięte w jednej kompaktowej obudowie – wymagana znacznie mniejsza ilość miejsca oraz okablowania w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych,
 • zasilanie z odbiorników abonenckich układów przełączających w multiswitchach zapewniające dłuższą żywotność multiswitchy oraz mniejszy pobór energii,
 • kilka sposobów dystrybucji zasilania dla układów wzmacniających – nawet kilkaset gniazd abonenckich przy jednym podłączeniu do sieci ~230VAC,
 • darmowe oprogramowanie SatNet do projektowania instalacji,
 • darmowe pliki oraz gotowe schematy pdf/dwg dla projektujących instalacje w programie AutoCad.

Poniżej prezentujemy przykładowe rozwiązania dla instalacji RTV/SAT zgodne z nowelizacją rozporządzenia MTBiGM z dnia 22 listopada 2012 roku dla budynków wielorodzinnych. Dla każdego przykładu opracowany został schemat dwg, pdf oraz stn (plik programu SatNet do projektowania instalacji).
Każdy z przykładów można więc w łatwy sposób zaadaptować do własnych wymagań oraz w dowolnej formie.

Przykład 1

Projekt instalacji RTV/SAT umożliwiający dystrybucję sygnałów: satelitarnego z dwóch pozycji satelitarnych, sygnału naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T oraz sygnału radiowego FM przy pomocy jednego zestawu antenowego dla bloku trzyklatkowego (138 mieszkań).
Schemat okablowania zakłada poprowadzenie 11 przewodów koncentrycznych typu Triset-113 PE E1017 z dachu do zlokalizowanego w piwnicy pomieszczenia teletechnicznego, w którym umieszczone zostały wszystkie urządzenia aktywne.
Okablowanie abonenckie sprowadzone jest do skrzynki multiswitchowej osobno dla każdej z klatek.
Klatki połączone 9-kablową magistralą multiswitchową.

Projekt z programu SatNet zapisany w pliku pdf.
KLIKNIJ, aby pobrać cały schemat.

Projekt wykonany w programie SatNet

Schemat_1(.pdf)
Schemat_1(.dwg)
Schemat_1(.stn)

Przykład 2

Optyczno-miedziana instalacja RTV/SAT – blok trzyklatkowy, 72 gniazda. 
Poniższy schemat RTV/SAT pokazuje przykładową, zbiorczą, optyczno-miedzianą instalację multiswitchową dla dwóch pozycji satelitarnych. Sygnały telewizji satelitarnej oraz naziemnej doprowadzone zostały przewodami koncentrycznymi do nadajnika optycznego OT501W A9872. Następnie w miejscu typowej 9-kablowej magistrali multiswitchowej zastosowane jest okablowanie światłowodowe (1 włókno na 1 nadajnik optyczny).
Rozwiązanie to stosować można w dużych obiektach, gdzie odległości między klatkami wynoszą więcej niż kilkadziesiąt metrów lub wówczas gdy chcemy zabezpieczyć multiswitche oraz urządzenia abonenckie przed skutkiem ewentualnych przepięć powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych w okolicy zestawu antenowego.
Odbiorniki optyczne OR501W A9877 dokonują odwrotnej konwersji medium.
Za odbiornikami multiswitche MV-924L R70824, do których doprowadzone jest okablowanie abonenckie.

Projekt wykonany w programie SatNet

Schemat_2(.pdf)
Schemat_2(.dwg)
Schemat_2(.stn)

Przykład 3

Magistralna instalacja multiswitchowa z odgałęzieniami dla dwóch pozycji satelitarnych.
Przy pomocy kabla koncentrycznego Triset-113 PE E1017_100 poprowadzono 11-to kablową magistralę do serwerowni, w której umieszczono zestaw wzmacniaczy: szerokopasmowy wzmacniacz SA-91L TERRA R70901 umożliwiający wzmacnianie i wyrównanie poziomu sygnałów IF dla 8 par polaryzacja-pasmo, jak i zasilenie wszystkich urządzeń aktywnych w instalacji, takich jak konwertery LNB oraz multiswitche.
W celu rozprowadzenia sygnału DVB-T, zdecydowano się na zastosowanie czterokanałowego wzmacniacza marki Terra at440 R82511 umożliwiającego selektywne wzmocnienie oraz wyrównanie 4 multipleksów cyfrowych zapewniając wysoki i stabilny (układ automatycznej kontroli wzmocnienia AGC) poziom sygnału na wyjściu.
Dodatkowo w celu wprowadzenia sygnału radiowego FM/DAB zastosowano szerokopasmowy wielowejściowy wzmacniacz FM/VHF/UHF ma400 R82520, który został zaprojektowany z myślą o wzmocnieniu pasma UHF oraz wzmocnieniu i wprowadzeniu do instalacji sygnałów z pasm: FM oraz VHF.
Topologia okablowania bazuje na 9-kablowej magistrali schodzącej pionem w obrębie każdej z klatek.
Na każdej kondygnacji przewidziano montaż skrzynki RTV wyposażonej w zestaw (odgałęźnik + multiswitch), z którego w topologii gwiazdy rozchodzą się kable do gniazd końcowych.


Projekt wykonany w programie SatNet

Schemat_3(.pdf)
Schemat_3(.dwg)
Schemat_3(.stn)

Przykład 4

Magistralna instalacja multiswitchowa dla dwóch pozycji satelitarnych – budek 4-klatkowy, 96 gniazd. 
Topologia okablowania bazuje na 9-kablowej magistralali prowadzonej garażem, z której sygnał za pomocą odgałęźników o różnym stopniu tłumienia (20 dB, 15 dB, 10 dB) wydzielany jest w każdej z klatek.
W każdej klatce przewidziano montaż skrzynki RTV wyposażonej w zestaw (odgałęźnik + multiswitch), z którego w topologii gwiazdy rozchodzą się kable do gniazd końcowych.
W skład systemu wszedł m.in. wzmacniacz magistrali TERRA SA-91L R70901, który oprócz wzmocnienia sygnału pełni rolę zasilacza dla wszystkich multiswitchy w instalacji.
Wzmacniacz SA-91L R70901 wyposażony jest w regulację korekcji charakterystyki tłumienia przewodu, której dokonuje się za pomocą czteropozycyjnego przełącznika. 


Projekt wykonany w programie SatNet

Schemat_4(.pdf)
Schemat_4(.dwg)
Schemat_4(.stn)

Tabela projektów RTV/SAT z przykładowym zastosowaniem urządzeń marki TERRA.

Nazwa pliku Opis  (.dwg) (.pdf)
Schemat_1 Schemat instalacji multiswitchowej z podziałem na podsieci.     
Schemat_2 Optyczno-miedziana instalacja RTV/SAT.    
Schemat_3 Magistralna instalacja multiswitchowa z odgałęzieniami dla dwóch pozycji satelitarnych – tor główny prowadzony pionem.    
Schemat_4 Magistralna instalacja multiswitchowa dla dwóch pozycji satelitarnych – tor główny prowadzony garażem.    

 

Tabela rysunków technicznych oraz deklaracji CE urządzeń do instalacji RTV/SAT marki TERRA.

kod nazwa  rys. tech. (.pdf) rys. tech. (.dwg) CE
PL (.pdf)
CE 
EN (.pdf)
R70901 SA-91L   
R70911 SA-91DL 
R70523 SD-904
R70524  SD-910    
R70525 SD-915    
R70526 SD-920    
R70529 SDQ-908 
R70858 MV-908L   
R70862 MV-912L 
R70866 MV-916L
R70874 MV-924L
R70882 MV-932L
R70808 MR-908L 
R70812 MR-912L   
R70816 MR-916L   
R70824 MR-924L    
R70832 MR-932L      

SatNet firmy TERRA – darmowe oprogramowanie zbiorczych instalacji RTV/SAT

Program SatNet można pobrać z ftp firmy DIPOL

Firma TERRA umożliwia projektantowi / instalatorowi przy pomocy darmowego oprogramowania SatNet poprawne zaprojektowanie instalacji multiswichowej. 
SatNet jest zaawansowanym i jednocześnie prostym w obsłudze programem komputerowym.
Już na etapie projektu można być pewnym, że odbiór w każdym punkcie instalacji będzie zgodny z wymaganiami.

Magistralna koncepcja budowy instalacji multiswitchowych w budynkach wielopiętrowych jest nowoczesnym sposobem na okablowanie przeznaczone do transmisji sygnałów telewizyjnych.
Wykonanie okablowania polega na położeniu i rozdzieleniu magistrali dziewięcioprzewodowej na poszczególne klatki w bloku, a następnie odpowiednim wydzieleniu sygnału z magistrali głównej na każdej kondygnacji za pomocą odgałęźnika, do którego przyłączany jest multiswitch.
Pozwala to na zbudowanie instalacji TV-SAT z szerokimi możliwościami rozbudowy.

Przykład instalacji z wykorzystaniem multiswitchy serii MV-9xxL.
W instalacji wykorzystano topologię okablowania obejmującą 9-kablową magistralę schodzącą pionem.
W obrębie każdej z klatek, na każdej kondygnacji przewidziano montaż skrzynki RTV wyposażonej w multiswitch, z którego w topologii gwiazdy rozchodzić się będą kable do gniazd końcowych.

Źródło:

TELE TECHNIK

Od lat 90' Instalator RTV-SAT wykonujący prace: projektowe, wyceny inwestycyjne oraz wszelkiego rodzaju prace monterskie RTV-SAT & IT. Obecnie właściciel firmy TELE TECHNIKA oraz serwisu internetowego krupapiotr.pl, ponadto na co dzień instalator RTV-SAT. Udzielający się w różnego rodzaju akcjach społecznych, lokalnych i ogólnokrajowych.

Może to Cię również zaiteresować

Napisz komentarz ...

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.