POSZUKUJESZ: MONTERA RADIA, TELEWIZJI LUB INTERNETU, INFORMACJI O USŁUGACH, WSPARCIA TECHNICZNEGO - TO DOBRZE TRAFIŁEŚ -AŚ, POZOSTAŃ Z NAMI.           DZIĘKUJEMY ZA WIELOLETNIE ZAUFANIE NASZEJ FIRMIE.  TYLE LAT RAZEM - BO RAZEM TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ

Reklamacja


Reklamacja usługi poprzez poniższy formularz, który jest prostym i szybkim narzędziem.

Reklamacja

Korzystanie z formularza jest jednoznaczne z  wyrażenie zgody na otrzymanie odpowiedzi na podany w formularzu adres mailowy lub numer telefonu kontaktowego. 

Zgłoś reklamację wypełniając poniższy formularz

Formularz reklamacyjny


Imię i nazwisko *

Adres email *

Adres wykonanej instalacji *

Data wykonania:

Numer telefonu * Pozostało: 9 cyfr

Numer zlecenia, faktury (jeżeli znasz)

Czego dotyczy zgłoszenie *

Opis problemu oraz inne informacje *

Możesz dodać załącznik (max 20mB) formaty: jpg , png , zip , pdf

* - Pola wymagane.

Usunięcie usterek w okresie gwarancyjnym jest bezpłatne. Po okresie gwarancji lub rękojmi za usunięcie usterki zostanie naliczona opłata.

Klauzula danych osobowych:
WYJĄTKI OD GENERALNEJ ZASADY ZGŁASZANIA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH DO REJESTRACJI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GIODO) OKREŚLONE ZOSTAŁY W ART. 43 UST. 1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH.
ZGODNIE Z ART. 43 UST. 1 USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, PODANE INFORMACJE ZOSTAJĄ PRZEDTWARZANE W CELU DROBNYCH BIEŻĄCYCH SPRAW ŻYCIA CODZIENNEGO LUB WYŁĄCZNIE W CELU WYSTAWIENIA FAKTURY LUB RACHUNKU.