Komunikacja – rozkład jazdy

Autor , źródło:

krupapiotr, MPK Lublin, niemce.pl, Przewóz Osób Daszczyk , DARIUSZ

Komunikacja – rozkład jazdy to strona dla podróżujących codziennie lub od święta na trasach opisanych poniżej na terenie gminy Niemce.
Jesteś przewoźnikiem lub znasz rozkład jazdy busów nie umieszczony – prześlij go nam z podaniem źródła.

Wybierz kurs z dostępnych poniżej


MPK Lublin

Aplikacja rozkładu jazdy MPK Lublin – na android


 

24 – Lublin – Nasutów

Ceny biletów: 3,20 zł – normalny oraz 1,60 zł – ulgowy  Ceny biletów (strona ZTM Lublin)
Aktualny rozkład jazdy: linia 24 (Na nowej stronie mkp.lublin.pl)
Trasa linii 24

Dzień powszedniSobotaDzień świąteczny
Kierunek jazdy Godzina odjazdu z pierwszego przystanku
Lublin – Ruska( PKS dw. główny ), Walecznych, Unicka, Unicka, Morzyckiej,
Olimp, Związkowa, Dożynkowa,
Ikea, Elizówka – Giełda, Ciecierzyn I, Ciecierzyn – Szkoła,
Dys – Gajowa, Dys – Zalew, Dys – Wąwozowa II, Dys – Szkoła, Dys – Zbożowa,
Pólko – Lipowa, Pólko – Kasztanowa,
Nasutów – Masarnia, Nasutów – Kolonia, Nasutów – Kościół
4,22 ;
5,20 ;
6.44 ;
8,30
 
; 
11,30 
;
14,00
 ;
16,10 ;
17,55 ;
19,30 ;
22,40
Nasutów – Kościół, Nasutów – Kolonia, Nasutów – Masarnia
Pólko – Kasztanowa, Pólko – Lipowa,
Dys – Zbożowa, Dys – Szkoła, Dys – Wąwozowa II, Dys – Zalew, Dys Gajowa
Ciecierzyn – Szkoła, Ciecierzyn I, 
Elizówka – Giełda, Ikea – Wiadukt, Ikea, 
Dożynkowa, Związkowa, Olimp, Sapiechy,
Unicka, Czwartek, Lublin – Ruska( PKS dw. główny )
4,45;
6,04 ;
7.25 ; 
9,15
 
; 
12,15 
;
15,00
 ;
17,00 ;
18,40 ;
20,25 ;
23,15

4,22 – Kurs od Dożynkowa   23,15 Kurs do Dożynkowa

Kierunek jazdy Godzina odjazdu z pierwszego przystanku
Lublin – Ruska( PKS dw. główny ), Walecznych, Unicka, Unicka, Morzyckiej,
Olimp, Związkowa, Dożynkowa,
Ikea, Elizówka – Giełda, Ciecierzyn I, Ciecierzyn – Szkoła,
Dys – Gajowa, Dys – Zalew, Dys – Wąwozowa II, Dys – Szkoła, Dys – Zbożowa,
Pólko – Lipowa, Pólko – Kasztanowa,
Nasutów – Masarnia, Nasutów – Kolonia, Nasutów – Kościół
8,15 ;
10,00 ;
12,00
 ;
14,30 
;
19,50
Nasutów – Kościół, Nasutów – Kolonia, Nasutów – Masarnia
Pólko – Kasztanowa, Pólko – Lipowa,
Dys – Zbożowa, Dys – Szkoła, Dys – Wąwozowa II, Dys – Zalew, Dys Gajowa
Ciecierzyn – Szkoła, Ciecierzyn I, 
Elizówka – Giełda, Ikea – Wiadukt, Ikea, 
Dożynkowa, Związkowa, Olimp, Sapiechy,
Unicka, Czwartek, Lublin – Ruska( PKS dw. główny )
6,04 ;
9,00 ;
11,00 ;
13,00 ;
15,15 ; 
20
,30

 

Kierunek jazdy Godzina odjazdu z pierwszego przystanku
Lublin – Ruska( PKS dw. główny ), Walecznych, Unicka, Unicka, Morzyckiej,
Olimp, Związkowa, Dożynkowa,
Ikea, Elizówka – Giełda, Ciecierzyn I, Ciecierzyn – Szkoła,
Dys – Gajowa, Dys – Zalew, Dys – Wąwozowa II, Dys – Szkoła, Dys – Zbożowa,
Pólko – Lipowa, Pólko – Kasztanowa,
Nasutów – Masarnia, Nasutów – Kolonia, Nasutów – Kościół
8,15 ;
11,15 ;
14,30 ; 
19,50
Nasutów – Kościół, Nasutów – Kolonia, Nasutów – Masarnia
Pólko – Kasztanowa, Pólko – Lipowa,
Dys – Zbożowa, Dys – Szkoła, Dys – Wąwozowa II, Dys – Zalew, Dys Gajowa
Ciecierzyn – Szkoła, Ciecierzyn I, 
Elizówka – Giełda, Ikea – Wiadukt, Ikea, 
Dożynkowa, Związkowa, Olimp, Sapiechy,
Unicka, Czwartek, Lublin – Ruska( PKS dw. główny )
6,04 ;
10,10 ;
13,10 ;
15,15 ; 
20
,30
 

44 – Lublin – Jakubowice K. – Kawka

Ceny biletów: 3,20 zł – normalny oraz 1,60 zł – ulgowy  Ceny biletów (strona ZTM Lublin)
Aktualny rozkład jazdy: linia 44 (Na nowej stronie mkp.lublin.pl)
Trasa linii 44

Dzień powszedniSobotaDzień świąteczny
Kierunek jazdy Godzina odjazdu z pierwszego przystanku
Lublin – oś. Widok, Oś. Skarpa, Pozytywistów,
Politechnika, Muzyczna, Lipowa – cmentarz,
Ogród Saski, KUL, Czechowska, Paganiniego,
Oś. Lipińskiego, Orfeusz, Żywnego, WSSP, Śliwińskiego,
Paderewskiego, Jurajska, Choiny – granica miasta,
Jakubowice – Ogrodowa, Jakubowice – Akacjowa, Jakubowice – Kasztanowa,
Jakubowice – Szkolna, Jakubowice – Nowowiejska, Jakubowice – Słoneczne Wzgórze
Jakubowice – Czeremchowa, Jakubowice – Zemborska,
Smugi II,
Majdan Krasieniński – sklep, Majdan Krasieniński,
Krasienin – skrzyżowanie, Krasienin – Lipy, Krasienin – kolonia szkoła, Krasienin – kolonia,
Kawka – szklarnia, Kawka, Kawka – remiza, Kawka – sklep, Kawka – las
4,52 ; 
5.31 ; 
6,01 ; 6,20 ; 6,40
7,00 ;
7,20 ; 7,38
8,02 ; 8,22 ;8,47 ;
9,17 ; 9,47 ;
10,17 ; 10,44 
11,17 11,47
12,17 ; 12,47 ;
13,17 ; 13,39 ; 13,59 ;
14,19 ; 14,39 ; 14,59
 ;
15,19 ; 15,39 ; 15,59
16,19 ; 16,39 ; 16,59 ;
17,20 ; 17,39 ;
18,02 ; 18,22 ; 18,54 ;
19,24 ; 19,54
20,24 ; 20,52 ;
21,24 ; 21,58 ;
22,26              
Kawka – las, Kawka – sklep, Kawka – remiza, Kawka, Kawka – szklarnia,
Krasienin – kolonia, Krasienin – kolonia szkoła, Krasienin – Lipy, Krasienin – skrzyżowanie
Majdan Krasieniński, Majdan Krasieniński – sklep
Smugi II, 
Jakubowice – Zemborska, Jakubowice – Słoneczne Wzgórze
Jakubowice – Nowowiejska, Jakubowice – Szkolna, Jakubowice – Kasztanowa
Jakubowice – Akacjowa, Jakubowice – Ogrodowa
Choiny – granica miasta, Jurajska, Paderewskiego, 
Śliwińskiego, Żywnego, Skrzypcowa, Orfeusz, Oś. Lipińskiego, 
Czechowska, Wieniawa – stadion, KUL, Ogród Saski, Lipowa – cmentarz, Muzyczna, Politechnika,
 Pozytywistów, Oś. Skarpa, Oś. Górki, Oś. Widok
4,30;
5,53 ;
6,50 ;
8.33 ; 
11,54
 
; 
15,16 
;
16,41
 ;
18,12 ;
19,43 ;
21,54

7,50 – Kurs wydłużony do Kawka – las 13,17 – Kurs do Jakubowice – Ogrodowa

Kierunek jazdy Godzina odjazdu z pierwszego przystanku
Lublin – oś. Widok, Oś. Skarpa, Pozytywistów,
Politechnika, Muzyczna, Lipowa – cmentarz,
Ogród Saski, KUL, Czechowska, Paganiniego,
Oś. Lipińskiego, Orfeusz, Żywnego, WSSP, Śliwińskiego,
Paderewskiego, Jurajska, Choiny – granica miasta,
Jakubowice – Ogrodowa, Jakubowice – Akacjowa, Jakubowice – Kasztanowa,
Jakubowice – Szkolna, Jakubowice – Nowowiejska, Jakubowice – Słoneczne Wzgórze
Jakubowice – Czeremchowa, Jakubowice – Zemborska,
Smugi II,
Majdan Krasieniński – sklep, Majdan Krasieniński,
Krasienin – skrzyżowanie, Krasienin – Lipy, Krasienin – kolonia szkoła, Krasienin – kolonia,
Kawka – szklarnia, Kawka, Kawka – remiza, Kawka – sklep, Kawka – las
5.06 ;
6,01 ; 6,40 ;
7,13 ; 7,59 ; 
8,39 ; 
9,19 ; 9,59 ;
10,33 ;
11,19 11,59 ;
12,39 ; 
13,19 ; 13,59 ;
14,39 ;
15,13 ;
 
16,00 ; 16,40 ; 
17,20 ; 
18,00 ; 18,40 ; 
19,40 ;
 
20,40 ;
21,40 ;
22,40
Kawka – las, Kawka – sklep, Kawka – remiza, Kawka, Kawka – szklarnia,
Krasienin – kolonia, Krasienin – kolonia szkoła, Krasienin – Lipy, Krasienin – skrzyżowanie
Majdan Krasieniński, Majdan Krasieniński – sklep
Smugi II, 
Jakubowice – Zemborska, Jakubowice – Słoneczne Wzgórze
Jakubowice – Nowowiejska, Jakubowice – Szkolna, Jakubowice – Kasztanowa
Jakubowice – Akacjowa, Jakubowice – Ogrodowa
Choiny – granica miasta, Jurajska, Paderewskiego, 
Śliwińskiego, Żywnego, Skrzypcowa, Orfeusz, Oś. Lipińskiego, 
Czechowska, Wieniawa – stadion, KUL, Ogród Saski, Lipowa – cmentarz, Muzyczna, Politechnika,
 Pozytywistów, Oś. Skarpa, Oś. Górki, Oś. Widok
5,24 ;
8.02 ; 
11,22
 
; 
16,03
 ; 
20,57

7,50 – Kurs wydłużony do Kawka – las 13,17 – Kurs do Jakubowice – Ogrodowa

Kierunek jazdy Godzina odjazdu z pierwszego przystanku
Lublin – oś. Widok, Oś. Skarpa, Pozytywistów,
Politechnika, Muzyczna, Lipowa – cmentarz,
Ogród Saski, KUL, Czechowska, Paganiniego,
Oś. Lipińskiego, Orfeusz, Żywnego, WSSP, Śliwińskiego,
Paderewskiego, Jurajska, Choiny – granica miasta,
Jakubowice – Ogrodowa, Jakubowice – Akacjowa, Jakubowice – Kasztanowa,
Jakubowice – Szkolna, Jakubowice – Nowowiejska, Jakubowice – Słoneczne Wzgórze
Jakubowice – Czeremchowa, Jakubowice – Zemborska,
Smugi II,
Majdan Krasieniński – sklep, Majdan Krasieniński,
Krasienin – skrzyżowanie, Krasienin – Lipy, Krasienin – kolonia szkoła, Krasienin – kolonia,
Kawka – szklarnia, Kawka, Kawka – remiza, Kawka – sklep, Kawka – las
5.54 ; 
6,54 ;
7,50 ;
 
8,56 ; 
9,56 ;
10,56 ;
11,56 ; 
12,56 ; 
13,53 ; 
14,56 ;
15,56 ;
16,55 ;
17,55 ;
 
18,56 ;
 
19,55 ; 
21,03 ;
22,32
Kawka – las, Kawka – sklep, Kawka – remiza, Kawka, Kawka – szklarnia,
Krasienin – kolonia, Krasienin – kolonia szkoła, Krasienin – Lipy, Krasienin – skrzyżowanie
Majdan Krasieniński, Majdan Krasieniński – sklep
Smugi II, 
Jakubowice – Zemborska, Jakubowice – Słoneczne Wzgórze
Jakubowice – Nowowiejska, Jakubowice – Szkolna, Jakubowice – Kasztanowa
Jakubowice – Akacjowa, Jakubowice – Ogrodowa
Choiny – granica miasta, Jurajska, Paderewskiego, 
Śliwińskiego, Żywnego, Skrzypcowa, Orfeusz, Oś. Lipińskiego, 
Czechowska, Wieniawa – stadion, KUL, Ogród Saski, Lipowa – cmentarz, Muzyczna, Politechnika,
 Pozytywistów, Oś. Skarpa, Oś. Górki, Oś. Widok
5,44 ;
8.51 ; 
14,55 ;
19,58

7,50 – Kurs wydłużony do Kawka – las 13,17 – Kurs do Jakubowice – Ogrodowa

74 – Lublin – Ciecierzyn Żulin

Ceny biletów: 3,20 zł – normalny oraz 1,60 zł – ulgowy  Ceny biletów (strona ZTM Lublin)
Aktualny rozkład jazdy: linia 74 (Na nowej stronie mkp.lublin.pl)
Trasa linii 74

Dzień powszedniSobotaDzień świąteczny
Kierunek jazdy Godzina odjazdu z pierwszego przystanku
ZESŁAŃCÓW SYBIRU, ZESŁAŃCÓW SYBIRU
AL. RACŁAWICKIE, AL. DŁUGOSZA
LESZCZYŃSKIEGO, AL. KOMPOZYTORÓW
ELSNERA, SZELIGOWSKIEGO, SMORAWIŃSKIEGO
AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY
DOŻYNKOWA, RUDNIK
KOLONIA PLISZCZYN
ŁAGIEWNIKI
CIECIERZYN, CIECIERZYN
ŻULIN
7,34 ;
8,49 ;
11,52 ; 
13,14 ;
14,55
 ;

16,44 ;
17,58 ;

21,32
        
ZESŁAŃCÓW SYBIRU, ZESŁAŃCÓW SYBIRU
AL. RACŁAWICKIE , AL. DŁUGOSZA 
LESZCZYŃSKIEGO, AL. KOMPOZYTORÓW
ELSNERA, SZELIGOWSKIEGO, SMORAWIŃSKIEGO
AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY
DOŻYNKOWA, RUDNIK
RUDNIK

06,10 ; 06,30 ; 06,45 ; 
07,00 ;
08,15 ;
09,00 ; 
11,18
 
; 
12,20 
; 12,40 ; 
14,05
 ; 14,20 ;
15,05 ;
16,05 ; 16,50 ;
17,20 ;
18,00 ;
20,10 ;
21,00

07,00 – Kurs do przystanku Ciecierzyn – Żulin  ;  06,10 – Kurs do przystanku Rudnik – kościół 

Kierunek jazdy Godzina odjazdu z pierwszego przystanku
ZESŁAŃCÓW SYBIRU, ZESŁAŃCÓW SYBIRU
AL. RACŁAWICKIE, AL. DŁUGOSZA
LESZCZYŃSKIEGO, AL. KOMPOZYTORÓW
ELSNERA, SZELIGOWSKIEGO, SMORAWIŃSKIEGO
AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY
DOŻYNKOWA, RUDNIK
KOLONIA PLISZCZYN
ŁAGIEWNIKI
CIECIERZYN, CIECIERZYN
ŻULIN
10,58 ;
20,43
        
ZESŁAŃCÓW SYBIRU, ZESŁAŃCÓW SYBIRU
AL. RACŁAWICKIE , AL. DŁUGOSZA 
LESZCZYŃSKIEGO, AL. KOMPOZYTORÓW
ELSNERA, SZELIGOWSKIEGO, SMORAWIŃSKIEGO
AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY
DOŻYNKOWA, RUDNIK
RUDNIK
10,25 ;
20,11

07,00 – Kurs do przystanku Ciecierzyn – Żulin  ;  06,10 – Kurs do przystanku Rudnik – kościół

Kierunek jazdy Godzina odjazdu z pierwszego przystanku
ZESŁAŃCÓW SYBIRU, ZESŁAŃCÓW SYBIRU
AL. RACŁAWICKIE, AL. DŁUGOSZA
LESZCZYŃSKIEGO, AL. KOMPOZYTORÓW
ELSNERA, SZELIGOWSKIEGO, SMORAWIŃSKIEGO
AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY
DOŻYNKOWA, RUDNIK
KOLONIA PLISZCZYN
ŁAGIEWNIKI
CIECIERZYN, CIECIERZYN
ŻULIN
10,58 ;
20,43
     
ZESŁAŃCÓW SYBIRU, ZESŁAŃCÓW SYBIRU
AL. RACŁAWICKIE , AL. DŁUGOSZA 
LESZCZYŃSKIEGO, AL. KOMPOZYTORÓW
ELSNERA, SZELIGOWSKIEGO, SMORAWIŃSKIEGO
AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY
DOŻYNKOWA, RUDNIK
RUDNIK
10,10 ;
19,57

07,00 – Kurs do przystanku Ciecierzyn – Żulin  ;  06,10 – Kurs do przystanku Rudnik – kościół


PRZEWOŹNICY PRYWATNI

  Lublin – Osówka

Przewoźnik: Transport Pasażerski Międzymiastowy Drogowy Bogumiła Daszczyk tel. 727 402 219

 

Z Osówki do Lublinaz Lublina do Osówki
Przystanki D D 6 D D D67 D D67 D D67 D
Osówka I 4.50 5.45 6.54 7.50 8.40 10.26 12.46 14.15 16.05 18.05
Osówka II 4.51 5.46 6.55 7.51 8.41 10.27 12.47 14.17 16.07 18.07
Osówka III 4.52 5.47 6.56 7.52 8.42 10.28 12.48 14.18 16.08 18.08
Osówka IV 4.53 5.48 6.58 7.53 8.43 10.29 12.49 14.19 16.09 18.09
Krasienin I skrzyż. 4.56 5.51 7.01 7.56 8.46 10.32 12.52 14.22 16.12 18.12
Krasienin II kościół 4.59 5.54 7.04 7.59 8.49 10.35 12.55 14.25 16.15 18.15
Wola Krasienińska 5.01 5.55 7.05 8.01 8.51 10.37 12.57 14.27 16.17 18.17
Stoczek 5.02 5.56 7.06 8.02 8.52 10.38 12.58 14.28 16.18 18.18
Nasutów I 5.03 5.57 7.07 8.03 8.53 10.39 12.59 14.29 16.19 18.19
Nasutów IIkościół 5.04 5.58 7.08 8.04 8.54 10.40 13.00 14.30 16.20 18.20
Nasutów III szkoła 5.05 5.59 7.09 8.05 8.55 10.41 13.01 14.31 16.21 18.21
Nasutów / Rudka Kozł. 5.06 6.00 7.10 8.06 8.56 10.42 13.02 14.32 16.22 18.22
Rudka Kozł. – szkoła  5.07 6.01 7.11 8.07 8.57 10.43 13.03 14.33 16.23 18.23
Wola Niemiecka 5.09 6.03 7.13 8.09 8.59 10.45 13.05 14.35 16.25 18.25
Niemce – szkoła 5.10 6.04 7.14 8.10 9.00 10.46 13.06 14.36 16.26 18.26
Niemce – Centrum 5.11 6.03 7.13 8.09 8.59 10.45 13.05 14.35 16.25 18.25
Niemce – Bystrzyca 5.12 6.06 7.16 8.12 9.02 10.48 13.08 14.38 16.28 18.28
Niemce – Leonów 5.13 6.07 7.17 8.13 9.03 10.49 13.09 14.39 16.29 18.29
Ciecierzyn IV 5.14 6.08 7.18 8.14 9.04 10.50 13.10 14.40 16.30 18.30
Ciecierzyn III 5.15 6.09 7.19 8.15 9.05 10.51 13.11 14.41 16.31 18.31
Ciecierzyn II 5.16 6.10 7.20 8.16 9.06 10.52 13.12 14.42 16.32 18.32
Ciecierzyn I 5.17 6.11 7.21 8.17 9.07 10.53 13.13 14.43 16.33 18.33
Elizówka – giełda 5.20 6.13 7.23 8.20 9.10 10.56 13.16 14.46 16.36 18.36
Lublinal. Sp. P./Dożynkowa 5.22 6.15 7.25 8.22 9.12 10.58 13.18 14.48 16.38 18.38
Lublinal. Sp. P./Związkowa 5.24 6.17 7.27 8.24 9.14 11.00 13.20 14.50 16.40 18.40
Lublin – Unicka 5.28 6.21 7.31 8.28 9.18 11.04 13.24 14.54 16.44 18.44
Lublin ( PKS dw. gł. ) 5.32 6.25 7.35 8.32 9.22 11.08 13.28 14.58 16.48 18.48

D – Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt  6 – kursuje w soboty  7 – Kursuje w niedziele

Przystanki D D D 6 D D67 D D67 D67 D
Lublin ( PKS dw. główny ) 6.17 6.40 7.40 9.40 11.55 13.45 15.15 17.15 19.40
Lublin – Unicka 6.21 6.43 7.43 9.43 11.58 13.48 15.18 17.18 19.43
Lublin al. Sp. Pracy/Związkowa 6.25 6.47 7.47 9.47 12.02 13.52 15.22 17.22 19.47
Lublin al. Sp Pracy/Dożynkowa 6.27 6.49 7.49 9.49 12.04 13.54 15.24 17.24 19.49
Elizówka – giełda 6.29 6.51 7.51 9.51 12.06 13.56 15.26 17.26 19.51
Ciecierzyn Ib 6.32 6.54 7.54 9.54 12.09 13.59 15.29 17.29 19.54
Ciecierzyn II 6.33 6.55 7.55 9.55 12.10 14.00 15.30 17.30 19.55
Ciecierzyn III 6.34 6.56 7.56 9.56 12.11 14.01 15.31 17.31 19.56
Ciecierzyn IV 6.35 6.57 7.57 9.57 12.12 14.02 15.32 17.32 19.57
NiemceLeonów 6.36 6.58 7.58 9.58 12.13 14.03 15.33 17.33 19.58
Niemce – Bystrzyca 6.37 6.59 7.59 9.59 12.14 14.04 15.34 17.34 19.59
Niemce – Centrum 6.38 7.00 8.00 10.00 12.15 14.05 15.35 17.35 20.00
 Niemce 6.39 7.01 8.01 10.01 12.16 14.06 15.36 17.36 20.01
Wola Niemiecka 6.40 7.02 8.02 10.02 12.17 14.07 15.37 17.37 20.02
Rudka Kozł. szkoła 6.42 7.04 8.04 10.04 12.19 14.09 15.39 17.39 20.04
Nasutów / Rudka Kozł. 6.43 7.05 8.05 10.05 12.20 14.10 15.40 17.40 20.05
Nasutów IIIszkoła 6.44 7.06 8.06 10.06 12.21 14.11 15.41 17.41 20.06
Nasutów II kościół 6.45 7.07 8.07 10.07 12.22 14.12 15.42 17.42 20.07
Nasutów I 6.46 7.08 8.08 10.08 12.23 14.13 15.43 17.43 20.08
Stoczek 6.47 7.09 8.09 10.09 12.24 14.14 15.44 17.44 20.09
Wola Kraś. 6.48 7.10 8.10 10.10 12.25 14.15 15.45 17.45 20.10
Krasienin II kościół 6.50 7.12 8.12 10.12 12.27 14.17 15.47 17.47 20.12
Krasienin I skrzyżowanie 6.53 7.15 8.15 10.15 12.30 14.20 15.50 17.50 20.15
Osówka IV 6.56 7.18 8.18 10.18 12.33 14.23 15.53 17.53 20.18
Osówka III 6.57 7.19 8.19 10.19 12.34 14.24 15.54 17.54 20.19
Osówka II 6.58 7.20 8.20 10.20 12.35 14.25 15.55 17.55 20.20
Osówka I 6.59 7.21 8.21 10.21 12.36 14.26 15.56 17.56 20.21

D – Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt  6 – kursuje w soboty  7 – Kursuje w niedziele

 

Lublin – Rudka Kozłowiecka

 Rozkład ważny od 01.08.2018

Przewoźnik: Transport Pasażerski Międzymiastowy Drogowy Bogumiła Daszczyk tel. 727 402 219

 

Przystanki D D D D D D ? D ? D D D
Lublin PKS dw. główny  –  6.05 7.13 8.13 10.13 12.20 14.12 15.37 16.48 17.58
Lublin – Unicka  –  6.07 7.15 8.15 10.15 12.22 14.14 15.39 16.50 18.00
Lublin al. Sp. P./Związkowa  –  6.11 7.19 8.19 10.19 12.24 14.18 15.43 16.54 18.04
Lublin al. Sp P./Dożynkowa  –  6.15 7.21 8.21 10.21 12.26 14.20 15.47 16.58 18.08
Elizówka – giełda  –  6.17 7.22 8.22 10.28 12.28 14.22 15.49 16.59 18.09
Ciecierzyn I  –  6.19 7.24 8.24 10.24 12.29 14.24 15.51 17.01 18.11
Ciecierzyn II  –  6.20 7.25 8.25 10.25 12.30 14.25 15.52 17.02 18.12
Ciecierzyn III  –  6.21 7.26 8.26 10.26 12.31 14.26 15.53 17.03 18.13
Ciecierzyn IV  –  6.23 7.27 8.27 10.27 12.32 14.27 15.54 17.04 18.15
Niemce – Leonów  –  6.25 7.29 8.29 10.29 12.34 14.29 15.56 17.06 18.17
Wola Niemiecka 5.20 6.27 7.31 8.31 10.31 12.36 14.31 15.58 17.08 18.19
Wola Niemiecka I 5.21 6.28 7.33 8.33 10.33 12.38 14.33 16.00 17.10 18.20
Wola Niemiecka III 5.22 6.29 7.34 8.34 10.34 12.39 14.34 16.01 17.11 18.21
Rudka Kozłowiecka I 5.23 6.30 7.35 8.35 10.35 12.40 14.35 16.02 17.12 18.22
Rudka Kozłowiecka II 5.24 6.31 7.36 8.36 10.36 12.41 14.36 16.03 17.13 18.23
Rudka Kozłowiecka III 5.25 6.32 7.37 8.37 10.37 12.42 14.37 16.04 17.14 18.24
Rudka Kozłowiecka IV 5.26 6.33 7.38 8.38 10.38 12.43 14.38 16.05 17.15 18.25
Rudka Kozłowiecka V 5.27 6.34 7.39 8.39 10.39 12.44 14.39 16.06 17.16 18.26
Rudka Kozłowiecka VI 5.28 6.35 7.40 8.40 10.40 12.45 14.40 16.07 17.17 18.27
Rudka Kozł.Chmiel 5.29 6.36 7.41 8.41 10.41 12.46 14.41 16.08 17.18 18.28
Rudka Kozłowiecka 5.30 6.37 7.42 8.42 10.42 12.47 14.42 16.09 17.19 18.29
Wola Niemiecka 5.32 6.39 7.44 8.44 10.44 12.49 14.44 16.11 17.21 18.31
Wola Niemiecka I 5.33 6.40 7.45 8.45 10.45 12.50 14.45 16.12 17.22 18.32
NiemceRóżana I 5.37 6.44 7.49 8.49 10.49 12.54 14.49 16.16 17.26 18.36
NiemceCentrum 5.38 6.45 7.50 8.50 10.50 12.55 14.50 16.17 17.27 18.37
NiemceBystrzyca 5.40 6.46 7.51 8.51 10.51 12.56 14.51 16.18 17.28 18.38
NiemceLeonów 5.42 6.48 7.53 8.53 10.53 12.58 14.53 16.20 17.30 18.40
Ciecierzyn IV 5.43 6.49 7.54 8.54 10.54 12.59 14.54 16.21 17.31 18.41
Ciecierzyn III 5.45 6.51 7.56 8.56 10.56 13.01 14.56 16.23 17.33 18.43
Ciecierzyn II 5.46 6.52 7.57 8.57 10.57 13.02 14.57 16.24 17.34 18.44
Ciecierzyn I 5.48 6.54 7.59 8.59 10.59 13.04 14.59 16.26 17.36 18.46
Elizówka – giełda 5.50 6.56 8.01 9.01 11.01 13.06 15.01 16.28 17.38 18.48
Lublin al. Sp P./Dożynkowa 5.54 7.00 8.05 9.05 11.05 13.10 15.05 16.32 17.42 18.52
Lublin al. Sp. P./Związkowa 5.56 7.02 8.07 9.07 11.07 13.12 15.07 16.34 17.44 18.54
Lublin – Unicka 5.58 7.04 8.09 9.09 11.09 13.14 15.09 16.36 17.46 18.56
Lublin PKS dw. główny 6.00 7.06 8.11 9.11 11.11 13.16 15.11 16.39 17.49 18.59

D – Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt  ? – Wg. info od pasażerów kurs zawieszony 7 – Kursuje w soboty, niedziele

 

Lublin – Boduszyn

 Rozkład ważny od 01.08.2018

Przewoźnik: Transport Pasażerski Międzymiastowy Drogowy Bogumiła Daszczyk tel. 727 402 219
Z Lublina do Boduszyna Z Boduszyna do Lublina
Przystanki D D D D D D D D
Lublin PKS dw. główny 6.15 7.25 8.36 10.15 12.15 14.20 15.36 17.30
Lublin Unicka 6.17 7.27 8.38 10.17 12.17 14.22 15.38 17.32
Lublin Chodźki szpital 6.19 7.29 8.40 10.19 12.19 14.24 15.40 17.34
Lublin Chodźki w. Farmaceutyczny                
Lublin Chodźki Śliwińskiego 6.22 7.32 8.43 10.22 12.22 14.27 15.43 17.37
Lublin Choiny Paderewskiego 6.23 7.33 8.44 10.23 12.23 14.28 15.44 17.38
Lublin Jurajska 8.25 7.35 8.46 10.25 12.25 14.30 15.46 17.40
Lublin Choiny granice miasta                
Jakubowice Ogrodowa  6.29 7.39 8.50 10.29 12.29 14.34 15.50 17.44
Jakubowice Akacjowa 6.30 7.40 8.51 10.30 12.30 14.35 15.51 17.45
Jakubowice Kasztanowa 6.31 7.41 8.52 10.31 12.31 14.36 15.52 17.46
Dys kolonia Płn I 6.32 7.42 8.53 10.32 12.32 14.37 15.53 17.47
Dys kolonia Płn 6.33 7.43 8.54 10.33 12.33 14.38 15.54 17.48
Dys ujęcie wody 6.34 7.44 8.55 10.34 12.34 14.39 15.55 17.49
Dys szkoła 6.35 7.45 8.56 10.35 12.35 14.40 15.56 17.50
Dys Wąwozowa 6.37 7.47 8.58 10.37 12.37 14.42 15.58 17.52
Dys zalew 6.39 7.49 9.00 10.38 12.38 14.43 16.00 17.53
Dys Gajowa 6.41 7.51 9.02 10.39 12.39 14.44 16.02 17.54
Ciecierzyn Szkolna 6.43 7.53 9.04 10.41 12.41 14.46 16.04 17.56
Łagiewniki I                
Kolonia Baszki I 6.47 7.57 9.09 10.46 12.46 14.51 16.09 17.01
Kolonia Baszki III 6.48 7.58 9.10 10.47 12.47 14.52 16.10 17.02
Ludwinów 6.49 7.59 9.11 10.48 12.48 14.53 16.11 17.03
Boduszyn I 6.50 8.00 9.13 10.50 12.50 14.55 16.13 17.05

D – Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 

Przystanki D D D D D D D D
BoduszynI 5.40 6.50 8.00 9.20 11.00 13.00 14.50 16.15
Ludwinów 5.42 6.52 8.02 9.22 11.02 13.02 14.52 16.17
Kolonia Baszki III 5.43 6.53 8.03 9.23 11.03 13.03 14.53 16.18
Kolonia Baszki I 5.44 6.54 8.04 9.24 11.04 13.04 14.54 16.19
Łagiewniki I 5.45 6.55 8.06 9.26 11.06 13.06 14.56 16.21
Ciecierzyn Szkolna 5.49 6.59 8.09 9.29 11.09 13.09 14.59 16.24
Dys Gajowa 5.51 7.01 8.11 9.31 11.11 13.11 15.01 16.26
Dys zalew 5.52 7.02 8.12 9.32 11.12 13.12 15.02 16.27
Dys Wąwozowa  5.53 7.03 8.13 9.33 11.13 13.13 15.03 16.28
Dys szkoła 5.55 7.05 8.15 9.35 11.15 13.15 15.05 16.30
Dys ujęcie wody 5.56 7.06 8.16 9.36 11.16 13.16 15.06 16.31
Dys kolonia Płn 5.57 7.07 8.17 9.37 11.17 13.17 15.07 16.32
Dys kolonia Płn I 5.58 7.08 8.18 9.38 11.18 13.18 15.08 16.33
Jakubowice Kasztanowa 5.59 7.09 8.19 9.39 11.19 13.19 15.09 16.34
Jakubowice Akacjowa 6.00 7.10 8.20 9.40 11.20 13.20 15.10 16.35
Jakubowice Ogrodowa 6.01 7.11 8.21 9.41 11.21 13.21 15.11 16.36
Lublin Choiny granice miasta 6.03 7.13 8.23 9.43 11.23 13.23 15.13 16.38
Lublin Jurajska 6.05 7.15 8.25 9.45 11.25 13.25 15.15 16.40
Lublin Choiny Paderewskiego 6.07 7.17 8.27 9.47 11.27 13.27 15.17 16.42
Lublin Chodźki Śliwińskiego 6.09 7.19 8.29 9.49 11.29 13.29 15.19 16.44
Lublin Chodźki w. Farmaceutyczny 6.11 7.21 8.31 9.51 11.31 13.31 15.21 17.01
Lublin Chodźki szpital 6.12 7.22 8.32 9.52 11.32 13.32 15.22 16.47
Lublin  Unicka 6.13 7.23 8.33 9.53 11.33 13.33 15.23 16.48
Lublin PKS dw. główny 6.15 7.25 8.35 9.55 11.35 13.35 15.25 16.50

D – Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 


INNI PRZEWOŹNICY PRYWATNI

  Lublin – Michów

przez Starościn

Przewoźnik: RAGO Sp.z o.o
Lublin - Michów Michów - Lublin
Przystanki kurs kurs
Lublin PKS dw. główny 14.20 16.55
Lublin – Unicka 14.22 16.57
Lublin Chodźki 14.24 16.59
Lublin Chodźki szpital 14.26 17.01
Lublin Choiny Elsnera 14.28 17.03
Lublin Choiny Śliwińskiego 14.30 17.05
Lublin Choiny Paderewskiego 14.32 17.07
Jakubowice Ogrodowa 14.36 17.11
Jakubowice Akacjowa 14.37 17.12
Jakubowice Kasztanowa 14.38 17.13
Jakubowice Szkolna 14.39 17.14
Jakubowice Nowowiejska 14.40 17.15
Jakubowice Słoneczne Wz. 14.41 17.16
Jakubowice Czeremchowa 14.43 17.18
Majdan Krasieniński I 14.47 17.22
Majdan Krasieniński II 14.48 17.23
Krasienin kolonia 14.49 17.24
Krasienin Lipy 14.50 17.25
Krasienin Szkoła 14.51 17.26
Krasienin Kolonia 14.52 17.27
Osówka kolonia 14.53 17.28
Pryszczowa Góra 14.55 17.30
Starościn kolonia 14.57 17.32
Starościn skrzyżowanie 14.59 17.34
Starościn apteka 15.00 17.35
Starościn II 15.01 17.36
Skrzyżowanie do Biadaczki 15.02 17.37
Skrzyżowanie do m. Syry 15.04 17.39
Samoklęski I GS 15.05 17.40
Samoklęski II 15.06 17.41
Samoklęski III 15.07 17.42
Rudka Gołębska 15.08 17.43
Aleksandrówka 15.11 17.46
Las Gołębski 15.12 17.47
Gołąb I 15.13 17.48
Gołąb II 15.15 17.50
Skrzyżowanie do Podlodówki 15.17 17.50
Rudno I kościół 15.19 17.54
Rudno II 15.21 17.56
Michów Rynek 15.24 17.59
Przystanki kurs      
Michów Rynek 5.45  
Rudno II 5.48  
Rudno I kościół 5.50  
Skrzyżowanie do Podlodówki 5.52  
Gołąb II 5.54  
Gołąb I 5.56  
Las Gołębski 5.57  
Aleksandrówka 5.58  
Rudka Gołębska 6.01  
Samoklęski III 6.02  
Samoklęski II 6.03  
Samoklęski I GS 6.04  
Skrzyżowanie do m. Syry 6.05  
Skrzyżowanie do Biadaczki 6.07  
Starościn II 6.08  
Starościn apteka 6.09  
Starościn skrzyżowanie 6.10  
Starościn kolonia 6.12  
Pryszczowa Góra 6.14  
Osówka kolonia 6.16  
Krasienin Kolonia 6.17  
Krasienin Szkoła 6.18  
Krasienin Lipy 6.19  
Krasienin kolonia 6.21  
Majdan Krasieniński II 6.22  
Majdan Krasieniński I 6.23  
Jakubowice Zemborska 6.27  
Jakubowice Słoneczne Wz. 6.29  
Jakubowice Nowowiejska 6.30  
Jakubowice Szkolna 6.31  
Jakubowice Kasztanowa 6.32  
Jakubowice Akacjowa 6.33  
Jakubowice Ogrodowa 6.34  
Lublin Choiny granice miasta 6.36  
Lublin Choiny Jurajska 6.38  
Lublin Choiny Paderewskiego 6.40  
Lublin Choiny Śliwińskiego 6.42  
Lublin Chodźki wydział farmaceutyczny 6.43  
Lublin Chodźki szpital 6.45  
Lublin  Unicka 6.47  
Lublin PKS dw. główny 6.49  

 

  Lublin – Jastków – Osówka

przez Jastków, Moszeniki, Karolin

Przewoźnik: SPRINT BUS
Lublin - Jastków - Osówka Osówka - Jastków - Lublin
Przystanki S S S
Lublin – Jastków – Moszenki – Osówka  12.50 14.30 16.20

S – kursuje w dni nauki szkolnej (Nie kursuje w wakacje)

Przystanki S S    
Osówka – Moszenki – Jastków – Lublin  6.35 8.35  

S – kursuje w dni nauki szkolnej (Nie kursuje w wakacje)


więcej szczegółów na przystankach lub na DWORCU  PKS
[/su_tab] [/su_tabs]

Uwaga- Nie jesteśmy przewoźnikiem, nie odpowiadamy za kursowanie busów.
Za rozbieżności przedstawionych rozkładów od rzeczywistych – nie odpowiadamy.

Skargi i zastrzeżenia dotyczące kursów lub obsługi przewoźników Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa Lublin ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (IV piętro) tel. 81 44 16 590

 

Zobacz również:

Busiki – Rozkład Jazdy

Jeżeli chcesz udostępnić rozkład jazdy busa na lokalnej trasie, prześlij nam go przez formularz a my umieścimy go.

59
Dodaj komentarz do strony

avatar
31 Comment threads
28 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
26 Comment authors
AndrzejPIOTREKDARIUSZPolakovKrzysztof Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

najnowszy najstarszy oceniany
DARIUSZ
Gość
DARIUSZ

Zmiana Rozkład Jazdy Firmy ,SPRINT BUS’ od 9.12.2019 r do 9.02.2019 r
LEŚCE-LUBLIN przez KAROLIN,BOGUCIN,MOSZENKI,JASTKÓW, BARAK
6.30s,7.30As,8.33s,
A-kurs realizowany jest z BOGUCIN GROSZEK DO JASTKOWA SZKOŁA

UWAGA: AUTOBUSY WRACAJĄCE Z LUBLINA PODJEDZAJĄ DO JASTKÓW SZKOŁA WYBRANE KURSY

LUBLIN PKS-JASTKÓW SZKOŁA-MOSZENKI-BOGUCIN-KAROLIN-LEŚCE
(te kursy zajeżdżają do Jastków Szkoła]
12.50 s,14.32 s

LUBLIN-JASTKÓW PRZYSTANEK-MOSZENKI-BOGUCIN-KAROLIN-LEŚCE
[ostatni kurs nie ZAJEŻDŻA do JASTKÓW SZKOŁA]
16.20 s

s-kursują tylko w dni szkolne [,PRZERWA ŚWIĄTECZNA,FERIE ZIMOWE i WAKACJE NIE KURSUJE]

Andrzej
Gość
Andrzej

Witam,
Wie ktoś, czy jakieś busy jeżdżą na trasie Jawidz – Niemce – Lublin?

PIOTREK
Gość
PIOTREK

WAŻNE!!!!!
JEDNAK BUS FIRMY SPRINT BUS
NA TRASIE OSÓWKA-LUBLIN przez KAROLIN,MOSZENKI,JASTKÓW
i POWROTNY Z LUBLINA-OSÓWKA przez JASTKÓW,MOSZENKI,KAROLIN,
NIE KURSUJĄ przez WAKACJE [DOPIERO OD 2.09.2019 r pierwszy kurs z Osówki 6.35s,8.35s/ z Lublina 12.50s,14.30s,16.20s, [rozkład może ulec zmianie pod koniec września]
zmiana odznaczenia z F na s (czyli S-kursuje w dni nauki szkolnej a w dni wolne od szkoły nie kursuje!

DARIUSZ
Gość
DARIUSZ

SPRINT BUS
od 16.06.2019 ZMIANA ROZKŁADU JAZDY NA TRASIE OSÓWKA-MOSZENKI-JASTKÓW-LUBLIN i LUBLIN-JASTKÓW-MOSZENKI-OSÓWKA

Z LUBLINA przez JASTKÓW,MOSZENKI,KAROLIN
12.50s na F,14.32s na F,16.20 s na F,
F-kursuje od pon-piątku tez w wakacje
s-może nie kursować LIPIEC-SIERPIEŃ [dopiero od 2.WRZEŚNIA]

Z OSÓWKI do LUBLINA [przez KAROLIN,MOSZENKI,JASTKÓW]
6.33 S na F,8.35 S na F,
S-może nie kursować LIPIEC-SIERPIEŃ[dopiero w dni nauki szkolnej]

wiecęj szczegółów na przystankach lub na DWORCU PKS

DARIUSZ
Gość
DARIUSZ

OD 25.03.2019 r NIE BEDZIE KURSOWAĆ BUS FIRMY MIKO Z OSÓWKI przez BOGUCIN,MOSZENKI,JASTKÓW-LUBLIN i SPOWROTEM!!!!! WAŻNE!!!

DARIUSZ
Gość
DARIUSZ

Zmiana Rozkładu jazdy busa Z LUBLINA DO OSÓWKI przez JASTKÓW,MOSZENKI,KAROLIN, FIRMY ,MIKO’ OD 7.01.2018 r ZMIANA GODZINY ODJAZDU Z DWORCA GŁÓWNEGO PKS LUBLIN ST.23 A LUBLIN-JASTKÓW-MOSZENKI-KAROLIN-OSÓWKA 7.30F ,9.55F,13.00F,14.45A6,16.00A6,18.10Fg,19.50Fg F-kursuje od poniedziałku-piątku oprócz swiat 6-kursuje w soboty g-nie kursuje wigilie OSÓWKA-KAROLIN-MOSZENKI-JASTKÓW-LUBLIN(ODJAZD Z OSÓWKI] 6.25 F, 8.55 F6,10.55 F,17.05 Fg, F-kursuje od poniedziałku-piątku oprócz swiat 6-kursuje w soboty g-nie kursuje wigilie (WAŻNE!!!) ZMIENIAŁA SIE GODZINA Z LUBLINA Z GODZ 10.00,16.08 odjezdza o 9.55,16.00 i OSÓWKI odjezdzał z godz 6.20 i 17.15 a teraz 6.25, 17.05 UWAGA FIRMA ,RANGO, ZMIENIŁA ROZKŁAD JAZDY I ROZKŁAD WAŻNY JEST OD 2.01.2018 r tylko do 30.04.2018 r… Czytaj więcej »

DARIUSZ
Gość
DARIUSZ

A-kursuje od poniedziałku-piątku 6-soboty

DARIUSZ
Gość
DARIUSZ

FIRMA PRZEWOZOWA RAGO Z.O.O
ROZKŁAD JAZDY
OD 3.12.2018 r
OSÓWKA-KAROLIN-MOSZENKI-JASTKÓW-LUBLIN
6.32 S,8.35 S,

S-kursuje w dni nauki szkolnej

LUBLIN-JASTKÓW-MOSZENKI-KAROLIN-OSÓWKA
12.50 S,14.32 S,16.25 S,
S-kursuje tylko w dni nauki szkolnej

DARIUSZ
Gość
DARIUSZ

ZMIANA ROZKŁAD JAZDY OD 3.12.2018 r NOWA FIRMA PRZEWOZOWA POD NAZWĄ „MIKO ,
KONTAKT TEL:508 00 44 20 -kontakt do firmy
TRASA BUSA OSÓWKA-MOSZENKI-JASTKÓW-LUBLIN/LUBLIN-JASTKÓW-MOSZENKI-OSÓWKA

OSÓWKA-MOSZENKI-JASTKÓW-LUBLIN(odjazd z OSÓWKI)
6.20D,9.00A6,11.00D,17.15Dg

D-kursuje od poniedziałku-piątku oprócz swiat
A-kursuje od poniedziałku-piątku
6-kursuje w soboty
g-nie kursuje w dniu 24.12.

—————————————————————-\
LUBLIN-JASTKÓW-MOSZENKI-OSÓWKA
7.30D, 10.00D, 13.00Dx ,14.45A6, 16.08A6, 18.15Dg ,19.50Dg

D-kursuje od poniedziałku-piątku oprócz swiat
A-kursuje od poniedziałku-piątku
6-kursuje w soboty
g-nie kursuje w dniu 24.12
x-nowy kurs

DARIUSZ
Gość
DARIUSZ

MAM ROZKŁAD JAZDY (Firmy przewozowej nie znam nazwy bo nie ma na przystanku)
ALE JEST ROZKŁAD ODJAZD Z MOSZENEK
OSÓWKA-MOSZENKI-JASTKÓW- LUBLIN
OD PON-PIĄTKU (ODJAZDY DO LUBLINA)
6.35,9.15,11.15,17.30
SOBOTY

9.15

Z LUBLINA STANOWISKO. 23 PKS
PON-PIĄTKU
7.30,10.10,14.145,16.05,18.15,19.50
SOBOTY(POWROTNY)
14.45,16.05

WIECEJ SZCZEGÓŁÓW NA PKS-ie

DARIUSZ
Gość
DARIUSZ

słyszałem że RANGO JUZ NIE JEZDZI TRASA LUBLIN-JASTKÓW-MOSZENKI-LESCE
TYLKO INNA FIRMA PRZEWOZOWA OD LISTOPADA
PRAWDOPODOBNIE KURS OD PON-PIĄ
9.50!,12.50,14.30,16.15,18.15,20.00!
!-kurs nie pewny
z LESCE przez BOGUCIN,MOSZENKI,JASTKÓW
5.45!,6.30,8.30,10.30!
!-Kurs nie pewny

Privacy Preference Center

Polityka ciasteczek

Uwaga, ta strona używa Cookies Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.