Polityka danych osobowych RODO

Informacja o zbieraniu danych osobowych (związana z zastosowaniem od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – znana jako RODO lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

DEFINICJE

TELE TECHNIKA – firma z siedzibą w Nasutowie (21-025) , wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej w dniu 01.01.2012r.

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Serwis – Serwis internetowy udostępniany przez Tele Technika Krupa Piotr pod aktualnym adresem https://krupapiotr.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis internetowy lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Panel użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.

Logowanie – czynność polegająca na identyfikacji użytkownika poprzez podanie danych: nick oraz hasło. Po tej czynności użytkownik uzyskuje dostęp do treści zgodnej z jego poziomem (rangą). 
Logowanie ma na celu również uproszczenie dokonywania wpisów poprzez wstępne autouzupełnienie danych np. nick-a lub innych informacji przypisanych do użytkownika.

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na podaniu danych: mail, Imie w celu przyszłej identyfikacji użytkownika poprzez logowanie.

Polityka danych osobowych – niniejsza Polityka danych osobowych RODO.

Regulamin – regulamin Serwisu.

§1. ADMINISTRATOR

Polityka danych osobowych RODO

3.1 Administratorem (ADO) danych osobowych udostępnionych przez państwa na stronie https://krupapiotr.pl jest p. Piotr Krupa.
3.2
Pan Piotr Krupa reprezentuje firmę TELE TECHNIKA Piotr Krupa (dawniej SYSTEMY ANTENOWE PIOTR KRUPA).
3.3  Administrator (ADO) wykonuje powierzone mu czynności, w tym bezpieczeństwo i zarządzanie danymi osobowymi.
3.4 Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie na żądanie stosownych organów (patrz §10) oraz  firmom partnerskim bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością usługową.
3.5 Nie udostępniamy państwa danych osobowych innym firmom np: firmom marketingowym itp.

 

§2. DOBROWOLNA ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1 Podając dane osobowe, wyraziłeś dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w celach i zakresie zgodnym z ich udostępnieniem.
2.2 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i możesz ją w każdym momencie wycofać.
2.3 
Podając dane osobowe oświadczasz że są one prawdziwe, a Ty jesteś ich właścicielem.
2.4 Zgodę możesz w każdej chwili wycofać poprzez Formularz.

 

§3. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

3.1 W przypadku posiadania konta w serwisie, możesz zarządzać swoimi danymi w profilu użytkownika.
3.2
Możesz usunąć wszystkie swoje dane przez Formularz (Polityka Zapomnienia)

 

§4. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług, oraz interes serwisu polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej, doskonalenie działania jego funkcjonalności oraz dopasowania treści do uprawnień.

4.1 Możliwość udzielenia odpowiedzi na korespondencję mailową.
4.2 Możliwość dokonania wyceny inwestycji przedstawionej do opracowania.
4.3 Zabezpieczenie poufnych danych i konfiguracji serwisu.
4.4 Realizacja usługi zamówionej przez SRU (System Rezerwacji Usług) .
4.5 Wystawienia faktury.
4.6 Przeciwdziałanie spamowi – w tym wykluczenie działań przez roboty internetowe.
4.7 Dopasowanie treści serwisu internetowego do profilu użytkownika.
4.8 Odpowiedzialności za wypowiedzi a w przypadku łamania regulaminu strony zablokowanie użytkownika. 

 

§5. GDZIE ZOSTANIESZ POPROSZONY O PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Formularze kontaktowe oraz System Rezerwacji Usługi (SRU)
a) Wysyłając do nas wiadomość mailową wyraziłeś zgodę na przetwarzanie podanych danych.
b) Dane są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi korespondencji: udzielenia wsparcia technicznego, wyceny, realizacji usługi itp.
c) Wiadomości są bezpiecznie przechowywane na serwerze.
d)  Dane przechowywane są do koniecznego momentu, po tym czasie zostają usuwane. 

5.2 Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Serwis świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera.

a) Zamawiając newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych i otrzymywanie powiadomień na Twój adres mailowy.
b) Zamówienie otrzymywania informacji o nowościach polega na podaniu własnego adresu mailowego na który chcesz otrzymywać powiadomienia.
c) Podając adres mailowy potwierdzasz że jesteś jego właścicielem.
d) W przypadku rezygnacji z newslettera wystarczy do nas napisać rezygnację korzystając z prostego formularza.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Serwisu polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Serwisu.

5.3 Live Box
– Podając dane podczas rejestracji wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu:

a) Identyfikacji osoby i treści zamieszczanych przez użytkowników.
b)  Działania Live Chat zgodnego z jego wymogami.5.4 Rejestracja użytkowników i logowanie
– Podając dane podczas rejestracji wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie w celu:

a) Identyfikacji osoby i treści zamieszczanych przez użytkowników.
b) Łatwiejsze korzystanie z formularzy, komentarzy (wypełnione pola dla osób zalogowanych).
c) Dopasowanie treści i dostępu dla użytkownika.
d) Ograniczenie spamu w komentarzach.

 

§6. KONTA UŻYTKOWNIKÓW

Zakładając konto w naszym serwisie, podajesz jedynie dane niezbędne do utworzenia i obsługi Profilu (imię, nick oraz adres e-mail).
Ponadto w celu pełnej realizacji usług możesz podać dodatkowe informacje, uzupełniając swój Profil klienta.
Takie dane możesz w każdej chwili usunąć, ich podanie jest w pełni dobrowolne.

Nasz serwis umożliwia też logowanie do konta w Serwisie za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, Google, Twitter, Microsoft itp).
Gdy wybierzesz tę formę logowania, Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Ciebie, pobierze z Twojego konta w ramach danego portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi Twojego Profilu.

 • Wszystkie dane osobowe – są bezpiecznie przechowywane w bazie danych SQL
 • Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do aktualizacji swoich danych osobowych lub żądania ich usunięcia. 
 • W celu żądania usunięcia swoich danych prosimy kliknij – tutaj formularz.

 

§7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 • Twoje dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonym serwerze SSL.
 • Wszystkie dane są przechowywane w bazie danych w formie szyfrowanej.
 • Strona dostępna jest w formie szyfrowanej (adres strony https – ssl)
 • Nad bezpieczeństwem danych czuwa administrator oraz zaawansowany algorytm, który w momencie próby włamania blokuje dostęp.
 • Odblokowanie dostępu do danych odbywa się dopiero po usunięciu luki w bezpieczeństwie.
 • Twoje dane nie będę udostępniane innym firmom – będą przetwarzane jedynie przez nas wewnętrznie.
 •  Dane osobowe są przechowywane wyłącznie do momentu koniecznego przechowywania. Po tym czasie są usuwane.
 • W przypadku kiedy administrator stwierdzi naruszenie danych podejmie stosowne działania w tym zgłoszenie do organów ścigania oraz do prezesa UODO (PUODO). Ponadto zastaną podjęte działania mające na celu uszczelnienie systemu. 

 

§8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo posiadasz Profil w Serwisie lub nie wycofasz zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, które umieściłeś na swoim Profilu w momencie rejestracji. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak i w celu poprawnego działania serwisu.
8.2 Dane przechowywane są wyłącznie do momentu konieczności ich przechowywania, po tym okresie są usuwane.
8.3 Jeśli usuniesz Profil lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania.
W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja.

Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, nie będąc na nim zalogowanym, i podasz dane osobowe np: Imie, Nazwisko czy adres mail będziemy ich przetwarzać do momentu Twojego żądania usunięcia – patrz §3 p. 3.2 lub konieczności ich przechowywania.

 

§9. CERTYFIKATY OVH

 

§10. ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§11. INFORMACJA KONTAKTOWA

Kontakt w przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących polityki danych osobowych poprzez Formularz kontaktowy.