Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w gminie Niemce

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w skład sieci dróg znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Niemce wchodzą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz prywatne.
W zależności od jej rodzaju, obowiązek odśnieżania czy też remontu należy odpowiednio do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie, Gminy Niemce jak również do właścicieli w przypadku dróg prywatnych.

 

Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w gminie Niemce
Informacja na temat zimowego utrzymania dróg w gminie Niemce

Zimowym utrzymaniem dróg Gminy Niemce, w bieżącym sezonie zajmuje się firma EM TRUCK Sp z o.o, Krasienin 27 B, 21-025 Niemce. Wygrała ona przetarg, w którym jednym z wymogów było posiadanie sprzętu odśnieżającego, wyposażonego w nadajniki GPS. Firma zajmująca się zimowym utrzymaniem naszych dróg, pracuje wg. pewnych wytycznych. Poprzez zimowe utrzymanie rozumie się zapewnienie możliwości korzystania z dróg i chodników w okresie zimowym polegające w szczególności na:

 • zwalczaniu śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej)
 • odśnieżaniu nawierzchni jezdni

Na czas trwania akcji zimowej rozróżnia się następujące stopnie gotowości zimowego utrzymania :

 1. stopień „A” – dyżur całodobowy
 2. stopień „B” – dyżur 16-sto godzinny
 3. stopień „C” – dyżur 8-mio godzinny

Plan odśnieżanie dróg w następującej kolejności:

 1. drogi będące w sieci dróg gminnych prowadzące do budynków i obiektów użyteczności publicznej: w szczególności Zakłady Opieki Zdrowotnej, Szkoły, Przedszkola
 2. drogi obsługiwane przez publiczny transport zbiorowy
 3. drogi gminne będące w sieci dróg gminnych
 4. drogi gminne wewnętrzne
 5. chodniki

Wszelkie uwagi dotyczące pracy firmy zajmującej się odśnieżaniem dróg w naszej gminie prosimy kierować na adres e-mail: odsniezanie@niemce.pl (mile widziane zdjęcie drogi)  lub pod numery tel. 81 756 17 75.

Przypominamy o konieczności odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych.
Zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki te spoczywają na właścicielach, administratorach i zarządcach terenów oraz budynków. Właściciel nieruchomości jest opowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Obowiązek ośnieżania chodnika wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach. Art.5 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązuje właścicieli nieruchomości wprost do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciele nieruchomości muszą również odśnieżyć i zlikwidować lód z bram, a także usunąć sople i zwały śniegu, jak i nawisy z dachów budynków i zabudowań gospodarczych tak by zapewnić bezpieczeństwo. Natomiast odgarnięty śnieg muszą składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów. Takie same obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach, które nią władają.
 

Jak wspomnieliśmy wyżej, na terenie naszej gminy znajdują się także drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, których wykaz zamieszczamy poniżej:

 1. Elizówka, Ciecierzyn, Niemce – droga krajowa nr 19
 2. Baszki – droga powiatowa 2221L
 3. Boduszyn – droga powiatowa 2221L
 4. Dys ul. Gajowa – droga powiatowa nr 2218L
 5. Dys ul. Dolina Ciemięgi – droga powiatowa nr 2217L
 6. Dys ul. Lipowa – droga powiatowa nr 1546L
 7. Dys ul. Topolowa – droga powiatowa 2216L
 8. Dziuchów – droga powiatowa nr 1564L
 9. Ciecierzyn – droga powiatowa 2221L
 10. Jakubowice Konińskie ul. Lubelska – droga powiatowa nr 2215L
 11. Jakubowice Konińskie Kolonia ul. Lubelska – droga powiatowa nr 2215L
 12. Jakubowice Konińskie Kolonia ul. Starowiejska – droga powiatowa nr 2212L
 13. Kawka – droga powiatowa nr 1549L
 14. Krasienin – droga wojewódzka nr 809, 828
 15. Krasienin Kolonia – droga wojewódzka nr 809, 828
 16. Łagiewniki – droga powiatowa 2225L
 17. Majdan Krasieniński – droga powiatowa nr 2214L
 18. Majdan Krasieniński – droga wojewódzka nr 809
 19. Nasutów -droga powiatowa nr 1546L
 20. Nasutów droga wojewódzka nr 828
 21. Niemce – ul. Leonów – droga powiatowa nr 1564L
 22. Nowy Staw- droga powiatowa nr 1550
 23. Osówka – droga powiatowa nr 2201L
 24. Stoczek – droga wojewódzka nr 828
 25. Swoboda – droga powiatowa nr 2222L
 26. Pryszczowa Góra – droga wojewódzka nr 809
 27. Pólko – droga powiatowa nr 1546L
 28. Rudka Kozłowiecka – droga powiatowa nr 1550L, 2218L
 29. Rudka Kozłowiecka -droga wojewódzka nr 828
 30. Wola Krasienińska – droga wojewódzka nr 828
 31. Wola Niemiecka – droga powiatowa 2218L, 1550L
 32. Wola Niemiecka – droga wojewódzka nr 828

Telefony dyżurne ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie tel. 81 749-53-28;

Zarząd Dróg Powiatowych tel. 81 501 80 51 –  (Obwód Drogowy w Garbowie) w godz. 4:00-20:00

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Lublinie tel. 81 532 85 82

Poniżej zamieszczamy także mapy dróg z oznaczeniem zarządcy:

Ikona pdfMapa dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Niemce,, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.29 MB]

Ikona pdfMapa wszystkich dróg w Gminie Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [6.49 MB]

Źródło:

Gm. Niemce

Autor informacji podanych przez oficjalny serwis internetowy Gminy Niemce www.niemce.pl Oficjalna strona gminy Niemce: https://www.niemce.pl

Może to Cię również zaiteresować

Napisz komentarz ...

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.