Zamów usługę przez internet. Szybki sposób na rezerwację usługi. Wypełnij formularz a to My zadzwonimy do Ciebie aby potwierdzić serwis.

TVP musi podjąć decyzję ws. MUX 8. Wyznaczono termin

TVP musi podjąć decyzję ws. MUX 8. Przewodniczący KRRiT pozytywnie rozpatrzył wniosek prezesa UKE z 6 lutego 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu sentencji decyzji o zmianie rezerwacji częstotliwości w zakresie audiowizualnych składników MUX 8 naziemnej telewizji cyfrowej, dokonanej na rzecz spółki EmiTel. Telewizja Polska dostała graniczny termin na podjęcie negocjacji z EmiTelem w sprawie wejścia na MUX 8.

TVP musi podjąć decyzję ws. MUX 8. Wyznaczono termin
TVP musi podjąć decyzję ws. MUX 8. Wyznaczono termin

Warunkiem uzyskania rezerwacji częstotliwości na MUX 8 przez spółkę EmiTel było m.in. zobowiązanie do rozprowadzania w MUX 8 kanałów nadawanych przez Telewizję Polską, w tym 3 kanałów SD albo 1 kanału SD i 1 kanału HD.

Przesłany przez prezesa UKE projekt decyzji zakłada nadanie pkt. III ppkt 5 następującego brzmienia:
 

„podjęcia zobowiązania, iż na audiowizualne składniki multipleksu MUX 8 składać się będą:

a) 3 programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozprowadzane w systemie standardowej rozdzielczości albo 1 program telewizyjny rozprowadzany w systemie wysokiej rozdzielczości i 1 program telewizyjny rozprowadzany w systemie standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie których Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił lub udzieli spółce Telewizja Polska S.A. koncesji, zgodnie z przepisami art. 21 ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1414) lub program „TV Polonia”, o ile Telewizja Polska S.A. złoży wniosek o zawarcie umowy o dostępie do multipleksu, w terminie do 30 kwietnia 2018 roku. W przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy o dostępie do multipleksu na skutek przedmiotowego wniosku Telewizji Polskiej S.A., programy, o których mowa powyżej nie mogą być rozpowszechniane lub rozprowadzane w żadnym z ogólnopolskich multipleksów naziemnych MUX 1-MUX 3 w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia rozprowadzania tych programów w multipleksie MUX 8.

W przypadku niezłożenia przez Telewizję Polską S.A. wniosku, o którym mowa powyżej w terminie do 30 kwietnia 2018 r., na audiowizualne składniki multipleksu MUX 8 składać się będą 3 programy telewizyjne w standardzie DVB-T, każdy rozpowszechniany w systemie standardowej rozdzielczości albo 1 program telewizyjny rozpowszechniany w systemie wysokiej rozdzielczości i 1 program telewizyjny rozpowszechniany w systemie standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie, których w multipleksie MUX 8 Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzieli koncesji;

b) 4 programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozpowszechniane w systemie standardowej rozdzielczości, na których rozpowszechnianie w multipleksie MUX 8 udzielona zostanie koncesja Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;”.

Zdaniem KRRiT, z uwagi na znaczny upływ czasu, w którym TVP mogła podjąć działania zmierzające do umieszczenia kanałów nadawcy publicznego w MUX 8 zgodnie z decyzją prezesa UKE z dnia 2 października 2015 r., zasadna jest zmiana tej decyzji i zakreślenie Telewizji Polskiej terminu na złożenie wniosku o zawarcie umowy o dostępie do multipleksu. W ocenie KRRiT, w interesie odbiorców bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej, a także nadawców już obecnych na multipleksie MUX 8, jest pełne wykorzystanie zasobów technicznych tego multipleksu.

Do przewodniczącego KRRiT wpłynęły uprzednio trzy wnioski od prezesa UKE (w lipcu, wrześniu i listopadzie 2017 r.) w sprawie uzgodnienia projektu sentencji decyzji o zmianie rezerwacji częstotliwości w zakresie audiowizualnych składników MUX 8. Przedmiotowe wnioski, zgodnie z art.114 ust.2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zostały odrzucone przez przewodniczącego KRRiT.

Zaproponowana treść dopuszczała możliwość umieszczenia przez operatora (spółkę EmiTel) w sygnale MUX 8 kanałów, na które nie została udzielona koncesja na rozpowszechnianie kanału w multipleksie (kanały miały być rozprowadzane).

Stwarzałoby to sytuację, w której część kanałów w MUX 8 zostałaby umieszczona z pominięciem procedury koncesyjnej określonej w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1414), zgodnie z którą rozpowszechnianie kanałów radiowych i telewizyjnych w sposób rozsiewczy naziemny, z wyjątkiem kanałów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji w drodze konkursu prowadzonego w związku z ogłoszeniem przewodniczącego KRRiT.

Wprowadzona zmiana oznacza, że jeżeli do 30 kwietnia 2018 roku TVP nie podejmie negocjacji z operatorem w sprawie przystąpienia do MUX 8, wówczas KRRiT rozpocznie otwarte postępowanie koncesyjne na wolne miejsca na tym multipleksie.

Rada nadzorcza TVP podtrzymała zamiar wejścia ze swoimi kanałami na MUX 8 i zapewniła, że spółka prowadzi intensywne prace przygotowawcze nad przystąpieniem do negocjacji ze spółką EmiTel w sprawie umowy o dostępie Telewizji Polskiej do MUX 8.

Autor , źródło:

satkurier.pl

Największy i najstarszy serwis poświęcony telewizji cyfrowej, przygotowywany przez wydawcę miesięcznika SAT Kurier. Bieżące wydarzenia z rynku mediów i nowych technologii. Portal SATKurier.pl - najnowsze informacje - telewizja, media, platformy, nowe kanały, radio, technologie, transmisje sportowe

Może Ci się spodobać

2 dla “TVP musi podjąć decyzję ws. MUX 8. Wyznaczono termin

    1. jestem z Podkarpacia MUX 8 brak wszystko działało wczesniej i nagle zonk ustawienia anteny nic nie pomogło co robić

Dodaj komentarz ...

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.