Informujemy że nie realizujemy usług w terminie do 02.01.2019r. z powodu braku wolnych terminów. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy po Nowym Roku.

TVP musi podjąć decyzję ws. MUX 8. Wyznaczono termin

Autor , źródło:

Anita Kaźmierska, KRRIT

TVP musi podjąć decyzję ws. MUX 8. Przewodniczący KRRiT pozytywnie rozpatrzył wniosek prezesa UKE z 6 lutego 2018 roku w sprawie uzgodnienia projektu sentencji decyzji o zmianie rezerwacji częstotliwości w zakresie audiowizualnych składników MUX 8 naziemnej telewizji cyfrowej, dokonanej na rzecz spółki EmiTel. Telewizja Polska dostała graniczny termin na podjęcie negocjacji z EmiTelem w sprawie wejścia na MUX 8.

TVP musi podjąć decyzję ws. MUX 8. Wyznaczono termin
TVP musi podjąć decyzję ws. MUX 8. Wyznaczono termin

Warunkiem uzyskania rezerwacji częstotliwości na MUX 8 przez spółkę EmiTel było m.in. zobowiązanie do rozprowadzania w MUX 8 kanałów nadawanych przez Telewizję Polską, w tym 3 kanałów SD albo 1 kanału SD i 1 kanału HD.

Przesłany przez prezesa UKE projekt decyzji zakłada nadanie pkt. III ppkt 5 następującego brzmienia:
 

„podjęcia zobowiązania, iż na audiowizualne składniki multipleksu MUX 8 składać się będą:

a) 3 programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozprowadzane w systemie standardowej rozdzielczości albo 1 program telewizyjny rozprowadzany w systemie wysokiej rozdzielczości i 1 program telewizyjny rozprowadzany w systemie standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie których Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielił lub udzieli spółce Telewizja Polska S.A. koncesji, zgodnie z przepisami art. 21 ust.1a pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1414) lub program „TV Polonia”, o ile Telewizja Polska S.A. złoży wniosek o zawarcie umowy o dostępie do multipleksu, w terminie do 30 kwietnia 2018 roku. W przypadku gdy dojdzie do zawarcia umowy o dostępie do multipleksu na skutek przedmiotowego wniosku Telewizji Polskiej S.A., programy, o których mowa powyżej nie mogą być rozpowszechniane lub rozprowadzane w żadnym z ogólnopolskich multipleksów naziemnych MUX 1-MUX 3 w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia rozprowadzania tych programów w multipleksie MUX 8.

W przypadku niezłożenia przez Telewizję Polską S.A. wniosku, o którym mowa powyżej w terminie do 30 kwietnia 2018 r., na audiowizualne składniki multipleksu MUX 8 składać się będą 3 programy telewizyjne w standardzie DVB-T, każdy rozpowszechniany w systemie standardowej rozdzielczości albo 1 program telewizyjny rozpowszechniany w systemie wysokiej rozdzielczości i 1 program telewizyjny rozpowszechniany w systemie standardowej rozdzielczości, na rozpowszechnianie, których w multipleksie MUX 8 Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzieli koncesji;

b) 4 programy telewizyjne w standardzie DVB-T, rozpowszechniane w systemie standardowej rozdzielczości, na których rozpowszechnianie w multipleksie MUX 8 udzielona zostanie koncesja Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;”.

Zdaniem KRRiT, z uwagi na znaczny upływ czasu, w którym TVP mogła podjąć działania zmierzające do umieszczenia kanałów nadawcy publicznego w MUX 8 zgodnie z decyzją prezesa UKE z dnia 2 października 2015 r., zasadna jest zmiana tej decyzji i zakreślenie Telewizji Polskiej terminu na złożenie wniosku o zawarcie umowy o dostępie do multipleksu. W ocenie KRRiT, w interesie odbiorców bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej, a także nadawców już obecnych na multipleksie MUX 8, jest pełne wykorzystanie zasobów technicznych tego multipleksu.

Do przewodniczącego KRRiT wpłynęły uprzednio trzy wnioski od prezesa UKE (w lipcu, wrześniu i listopadzie 2017 r.) w sprawie uzgodnienia projektu sentencji decyzji o zmianie rezerwacji częstotliwości w zakresie audiowizualnych składników MUX 8. Przedmiotowe wnioski, zgodnie z art.114 ust.2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, zostały odrzucone przez przewodniczącego KRRiT.

Zaproponowana treść dopuszczała możliwość umieszczenia przez operatora (spółkę EmiTel) w sygnale MUX 8 kanałów, na które nie została udzielona koncesja na rozpowszechnianie kanału w multipleksie (kanały miały być rozprowadzane).

Stwarzałoby to sytuację, w której część kanałów w MUX 8 zostałaby umieszczona z pominięciem procedury koncesyjnej określonej w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1414), zgodnie z którą rozpowszechnianie kanałów radiowych i telewizyjnych w sposób rozsiewczy naziemny, z wyjątkiem kanałów publicznej radiofonii i telewizji, wymaga uzyskania koncesji w drodze konkursu prowadzonego w związku z ogłoszeniem przewodniczącego KRRiT.

Wprowadzona zmiana oznacza, że jeżeli do 30 kwietnia 2018 roku TVP nie podejmie negocjacji z operatorem w sprawie przystąpienia do MUX 8, wówczas KRRiT rozpocznie otwarte postępowanie koncesyjne na wolne miejsca na tym multipleksie.

Rada nadzorcza TVP podtrzymała zamiar wejścia ze swoimi kanałami na MUX 8 i zapewniła, że spółka prowadzi intensywne prace przygotowawcze nad przystąpieniem do negocjacji ze spółką EmiTel w sprawie umowy o dostępie Telewizji Polskiej do MUX 8.

satkurier.pl

satkurier.pl

Największy i najstarszy serwis poświęcony telewizji cyfrowej, przygotowywany przez wydawcę miesięcznika SAT Kurier. Bieżące wydarzenia z rynku mediów i nowych technologii. Portal SATKurier.pl - najnowsze informacje - telewizja, media, platformy, nowe kanały, radio, technologie, transmisje sportowe

To również może Cię zainteresować

2
Dodaj komentarz do strony

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
MariuszTomsson Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

najnowszy najstarszy oceniany
Tomsson
Gość
Tomsson

Może pojawią się nowe kanały zamiast czarnych ekranów Test

Mariusz
Gość
Mariusz

jestem z Podkarpacia MUX 8 brak wszystko działało wczesniej i nagle zonk ustawienia anteny nic nie pomogło co robić